MENU
Logo Made in Germany Iran Rail Expo 2017

RailAdventure GmbH

شماره غرفه: 46

www.railadventure.de
info@railadventure.de

درباره ما

RailAdventure یک شرکت مستقر در شهر مونیخ است که در زمینه انجام پروژه های راه آهن با کیفیت بالا فعالیت دارد. تمرکز اصلی فعالیت های شرکت در مرحله بین تولید واگن در شرکت مادر و تحویل آن به بهره بردار نهایی است. نقش شرکت RailAdventure در این مرحله به عنوان یک پیمانکار (اپراتور) موقت است. مشتریان اصلی شرکت شامل صنعت راه آهن، بهره برداران راه آهن، شرکت های نصب و شرکت های حمل و نقل می باشند. کارمندان این شرکت از جمله رانندگان لوکوموتیو، بازرسان و مهندسان اغلب چند زبانه هستند. شرکت دارای ماشین های ریلی ویژه است که از عهده انجام سخت ترین آزمون ها و وظایف حمل و نقل بر می آیند. با استفاده از سیستم Loco Buggy امکان بهره برداری از سایر واگن ها که دارای فاصله عرضی متفاوت هستند فراهم می گردد. شرکت RailAdventure (با مسئولیت محدود) عضو اتحادیه صنعت راه آهن (VDB) می باشد.محصولات و خدمات

شرکت RailAdventure در زمینه انجام پروژه های راه آهن با کیفیت بالا، در مرحله بین تولید واگن در شرکت مادر و تحویل آن به بهره بردار نهایی فعالیت دارد. در حال حاضر تمرکز فعالیت های شرکت در سطح اروپا بر انجام آزمون های پیش از تحویل روی واگن های ریلی تولیدی جدیدی است که با نیروی خود یا توسط یک لوکوموتیو دیگر حرکت می کنند و این شرکت کلیه استانداردها و تضمین های مورد نیاز ادارات و بهره برداران را رعایت می کند. مشتریان اصلی شرکت صنعت راه آهن، بهره برداران راه آهن، شرکت های نصب و شرکت های حمل و نقل می باشند. کارمندان این شرکت از جمله رانندگان لوکوموتیو، بازرسان و مهندسان اغلب چند زبانه هستند. این شرکت دارای ماشین های ریلی ویژه ای است که از عهده انجام سخت ترین آزمون ها و وظایف حمل و نقل، مانند انتقال اتومبیل های تصادفی، بر می آیند. با استفاده از سیستم Loco Buggy امکان بهره برداری از واگن هایی که دارای فاصله عرضی متفاوت هستند فراهم می گردد.

Loco Buggy

Loco Buggy

شرکت RailAdventure با استفاده از سیستم Loco Buggy می تواند حمل واگن هایی را که دارای فاصله عرضی مختلف هستند (واگن های عریض و واگن های باریک) را به انجام رساند. همچنین امکان تعمیر واگن هایی که در اثر سانحه دچار مشکل در سیستم حرکت و چرخ ها شده اند وجود دارد.

واگن های دارای کوپلینگ

واگن های دارای کوپلینگ

لوکوموتیوها، واگن های محرک، قطارهای شهری و مترو دارای انواع مختلف کوپلینگ می باشند، که در ارتفاع های مختلف بر روی واگن ها نصب شده اند. با استفاده از واگن های دارای کوپلینگ شرکت RailAdventure، امکان نصب کوپلینگ ها از هر نوع و در هر ارتفاع امکان پذیر می گردد. از این طریق به هنگام حمل و نقل اتصال ایمن برقرار می شود.

حمل و نقل ویژه

حمل و نقل ویژه

شرکت RailAdventure متخصص در زمینه حمل و نقل واگن های ریلی می باشد. در این خصوص از ماشین آلات ویژه مانند واگن های دارای کوپلینگ، انواع مختلف کوپلینگ و نیز واگن های همراهی کننده و متوقف کننده برای حمل و نقل واگن هایی که فاقد سیستم ترمز هستند، استفاده می شود. از جمله فعالیت های خاص شرکت می توان به حمل و نقل بین آسیا و اروپا اشاره کرد. با استفاده از سیستم Loco Buggy می توان واگن هایی که فاقد قابلیت حرکت بر روی ریل هستند را حمل کرد.

تماس ها

نشانی
RailAdventure GmbH
Blutenburgstr. 37
80636 Munich
Germany

تلفن: +49 89 37961960

Gert Schaefer
Sales
تلفن: +49 151 15052044
gert.schaefer@railadventure.de


Business matching
Get in contact with German companies in 3 easy steps! With one single question you can reach all relevant German Pavilion exhibitors of your selected industrial branch.

Click here if you notice an image that violates copyright or privacy rights.

سازمان دهنده شخصی شما

سازمان دهنده شخصی شما

چاپ فهرست  |  ذخیره به صورت PDF
این سازمان دهنده شخصی شما برای مدیریت ارتباطات شما با عرضه کنندگان آلمانی است.